Terminologi i Karate

Inom Karate förekommer det många japanska ord dels för att räkna men även namn på ställningar, slag, sparkar och andra saker. Nedan hittar ni en lista på de som generellt används mest. Självklart finns det många fler termer, vilket skulle bli en lång lista

Generella termer

Karate Tom hand
Karate-do Tomma handens väg
Sensei Lärare
Do-Gi/Gi Karateträkt
Dojo Träningslokal
Osu/Oss Hälsning, svar att man uppfattat
Mokoso Meditera
Mokoso-Yame Meditation slut
Shomani Förfädrar
Rei Buga
Otagai Ni Rei Buga för andra
Kihon Grunder
Kumite Kamp
Kata Form
Hajime Börja
Yame Sluta
Matte Vänta
Mawat-te Vänd
Jodan Övre del av kropp, huvudet
Chudan Mittendelen av kroppen
Gedan Lägre del av kropp, nedanför höft

Vanliga ställningar

Yoi Beredskapsställning
Dachi Ställning
Kiba-dachi Ridställning
Zenkutsu dachi Främre ställning
Kokutsu dachi Bakre ställning. 60% av vikten på bakre benet
Teiji dachi Högre ställning med fötterna i T-formation

Vanliga blockeringar

Uke Blockering
Gedan-barai Låg blockering
Soto-Uke Sidoblockering utifrån och in
Uchi Uke Blockering inifrån och ut
Age Uke Uppåtgående blockering

Vanliga slagtekniker

Tsuki Rakt slag med knuten näve
Oi Tsuki Rakt slag framåt med samma hand som främre benet
Gyaku Tsuki Slag med motstående hand jämfört med det främre benet
Choku Tsuki Rakt slag
Kagi Tsuki Krok-slag
Kizami Tsuki Utsträckande snabbt slag
Uraken Baksidan av knytnäven
Haito Handkantsslag med insidan
Nukite Slag med öppen hand. Stöt framåt med utsträckta fingrar

Vanliga sparktekniker

Geri
Spark
Mae Geri Framåtspark
Mawashi Geri Rundspark
Uchi Mawashi Geri Rundspark från insidan, kallas även Ura Mawashi Geri
Hiza Geri Knäspark
Ushiro Geri Bakåtspark
Yoko Geri Keage Snärtig sidospark
Yoko Geri Kekomi Tryckande sidospark

Räknesystem

Ichi
1
Ni 2
San 3
Shi eller Yon 4
Go 5
Roku 6
Shichi 7
Hachi 8
Ku eller Kyu 9
Ju 10
Ju Ichi 11
Ju Ni 12
Ni Ju 20
Ni Ju Ichi 21
San Ju 30
San Ju Ichi 31